SOAL SELIDIK BERKENAAN KEMUDAHAN INTERNET PELAJAR RANCANGAN PENGAJIAN JARAK JAUH (RPJJ), USM

Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (PPPJJ) sedang membuat kajian berkenaan kemudahan internet para pelajar semasa Rancangan Pengajian Jarak Jauh (RPJJ), Universiti Sains Malaysia (USM).

Sila klik pada pautan SSKI untuk mula menjawab soal selidik ini.

Kerjasama daripada tuan/puan amat dihargai. 

Sekian, terima kasih.

Click https://forms.gle/L9s7J2HCwmXQapsy7 link to open resource.