MAKLUMAN UMUM
05 JUL 2023 KETIDAKHADIRAN PEPERIKSAAN AKHIR
03 JUL 2023 PINDAAN TEMPAT PEPERIKSAAN KURSUS JKP318 DI KAMPUS INDUK
22 JUN 2023 PINDAAN KOD KURSUS JTW115 KEPADA JTW115E
09 JUN 2023 SEMAKAN SEMULA JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR YANG BERTINDIH
24 MAR 2023 JADUAL WEBEX (SELEPAS KURSUS INTENSIF) SIDANG AKADEMIK 2022/2023
30 JAN 2023 PERTUKARAN BIDANG TUGAS PEMBANTU TADBIR PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH
19 JAN 2023 PANDUAN UNTUK PENANGGUHAN / MENARIK DIRI DARIPADA PENGAJIAN SIDANG AKADEMIK 2022/2023
16 JAN 2023 KEGAGALAN MENDAFTAR KURSUS SIDANG AKADEMIK 2022/2023
01 NOV 2022 PERMOHONAN PEMBAYARAN / TUNTUTAN YURAN PENGAJIAN MELALUI KWSP