HEBAHAN BERKAITAN MUET - PELAJAR TAHUN PERTAMA RPJJ SA 2017/2018

HEBAHAN KEPADA PELAJAR TAHUN PERTAMA RPJJ

Hebahan ini ditujukan kepada pelajar Tahun Pertama Sidang Akademik 2017/2018 yang gagal memenuhi syarat MUET.

Adalah dimaklumkan pelajar yang gagal menyerahkan keputusan MUET sebelum Sidang Akademik 2018/2019 bermula adalah tidak dibenarkan mendaftar dan dimohon untuk menangguh pengajian bagi Sidang Akademik 2018/2019.

Jika tidak menangguh pengajian, pelajar akan dikeluarkan dari menjadi pelajar aktif USM.

Sila isi borang menangguh pengajian yang boleh dimuat turun dari portal e-pembelajaran PPPJJ.

Sekian untuk perhatian dan tindakan.

 

Timbalan Dekan Akademik & Antarabangsa

Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh

Last modified: Thursday, 2 August 2018, 4:45 PM