PENDAFTARAN KEHADIRAN KURSUS INTENSIF SA 2018-2019 (Terkini 10/01/2019)

SILA AMBIL PERHATIAN
Pendaftaran kehadiran adalah WAJIB. Pastikan anda hadir untuk mendaftar kehadiran pada tarikh tersebut di atas. Kegagalan pelajar untuk menandatangani senarai kehadiran akan dianggap tidak hadir ke Kursus Intensif. Pelajar yang tidak hadir Kursus Intensif boleh mengakibatkan nama pelajar dikeluarkan daripada senarai pelajar berdaftar USM.
Hal ini secara automatiknya pelajar dihalang daripada menduduki Peperiksaan Akhir.

Harap maklum.

-Timbalan Dekan Akademik, Kerjaya & Antarabangsa-