JKP

Available courses

JKP101 - Pengantar Sains Politik

 • Lecturer: DR. FARIDAH JAAFAR

JKP204 - Kaedah Penyelidikan Sains Politik

 • Lecturer: DR. SAIYID RADZUWAN BIN S.GHALIB @ SYED SOPI

JKP211 - Pentadbiran Awam

 • Lecturer: DR. FARIDAH JAAFAR
 • Lecturer: DR. NURULHASANAH BINTI ABDUL RAHMAN

JKP212 - Hubungan Antarabangsa

 • Lecturer: DR. LOW YONG SAN

JKP213 - Falsafah Politik

 • Lecturer: DR. LOW YONG SAN
 • Lecturer: DR. WAN ASNA BINTI WAN MOHD NOR @ WAN ZAKARIA

JKP318 - Politik Perbandingan

 • Lecturer: DR. WAN ASNA BINTI WAN MOHD NOR @ WAN ZAKARIA

JKP319 - Institusi Demokratik

 • Lecturer: DR. LOW YONG SAN

JKP320 / JKP314 - Isu-isu Terpilih Pentadbiran Awam

 • Lecturer: DR. NURULHASANAH BINTI ABDUL RAHMAN

JKP412 / JKP315 - Konflik Dalam Masyarakat Majmuk

 • Lecturer: DR. WAN ASNA BINTI WAN MOHD NOR @ WAN ZAKARIA

JKP413 - Pembangunan Politik Malaysia

 • Lecturer: PROFESOR DR. AHMAD FAUZI BIN ABDUL HAMID

JKP414 / JKP317 - Ideologi Dunia Ketiga

 • Lecturer: DR. LOW YONG SAN

JKP419 - Usul Penyelidikan Sains Politik

 • Lecturer: DR. FARIDAH JAAFAR
 • Lecturer: DR. LOW YONG SAN
 • Lecturer: DR. NURULHASANAH BINTI ABDUL RAHMAN
 • Lecturer: DR. SAIYID RADZUWAN BIN S.GHALIB @ SYED SOPI
 • Lecturer: DR. WAN ASNA BINTI WAN MOHD NOR @ WAN ZAKARIA
 • Lecturer: PROFESOR DR. AHMAD FAUZI BIN ABDUL HAMID

JKP421 - Analisis Politik Semasa

 • Lecturer: DR. FARIDAH JAAFAR
 • Lecturer: DR. LOW YONG SAN
 • Lecturer: DR. NURULHASANAH BINTI ABDUL RAHMAN
 • Lecturer: DR. SAIYID RADZUWAN BIN S.GHALIB @ SYED SOPI
 • Lecturer: DR. WAN ASNA BINTI WAN MOHD NOR @ WAN ZAKARIA
 • Lecturer: PROFESOR DR. AHMAD FAUZI BIN ABDUL HAMID

JKP511E - International Organizations

 • Lecturer: DR. SAIYID RADZUWAN BIN S.GHALIB @ SYED SOPI

JKP512E - Public Policy

 • Lecturer: DR. NURULHASANAH BINTI ABDUL RAHMAN

JKP513E / JKP417E - South East Asian Politics

 • Lecturer: DR. FARIDAH JAAFAR

JKP514 - Ekonomi Politik Malaysia

 • Lecturer: PROFESOR DR. AHMAD FAUZI BIN ABDUL HAMID

JKP516 - Disertasi Sains Politik

 • Lecturer: DR. FARIDAH JAAFAR
 • Lecturer: DR. LOW YONG SAN
 • Lecturer: DR. NURULHASANAH BINTI ABDUL RAHMAN
 • Lecturer: DR. SAIYID RADZUWAN BIN S.GHALIB @ SYED SOPI
 • Lecturer: DR. WAN ASNA BINTI WAN MOHD NOR @ WAN ZAKARIA
 • Lecturer: PROFESOR DR. AHMAD FAUZI BIN ABDUL HAMID